Taş Kolon

Taş Kolon

Taş Kolon

Taş Kolon İmalatı ve Yöntemleri

Sistem tipik olarak alttan beslemeli bir sistemdir. Kolon çapı isteğe gore değiştirilebilir. Darbeli Kırmataş Kolon Yöntemİ ile çap problemi minimum seviyededir.

Darbeli Kırmataş Kolon Yöntemi ile çap problemi minimum seviyededir.

    Taş kolon yönteminde ıslah edilen zeminde;

-Kontrollü mühendislik özelliklerine sahip geçirgenliği yüksek elemanların zemin içerisine düzenli bir grid halinde inşa edilmesi,

-Islah edilen tüm zemin kütlesinin deformasyon modülünün arttırılması,

-Islah edilen zeminin içsel sürtüne açısının ve kayma mukavemetinin arttırılması,

-Islah edilen zeminin sukünetteki toprak basıncı katsayısının (Ko) arttırılması,

-Zeminin konsolidasyon hızının arttırılarak buna bağlı zemin oturmalarının yapım sonrasındaki kısa süre içerisinde gerçekleşerek toplam zamana bağlı oturmaların azaltılması,

elde edilmektedir.

     Taş kolon uygulaması zemin koşullarına bağlı olarak başlıca birkaç  farklı yöntem ile yapılabilmektedir. Bu yöntemler;

-Vibroflotasyon veya vibro kompaksiyon yönteminde kullanılan ekipmana benzer bir ekipman ile killi ve siltli zeminlerde taş kolonların "wet-top feed" yöntemi üstten beslemeli yöntem teşkil edilmesi,

-Vibroflotasyon veya vibro kompaksiyon yönteminde kullanılan ekipmana benzer bir ekipman ile taş kolonların "dry-bottom feed" yöntemi kuru tabandan beslemeli yöntem teşkil edilmesi,

-Uygun zemin koşullarında bir muhafaza borusu çakılarak, zemin içerisinde oluşan boşluğa taş doldurulması ve vibrasyon yöntemi ile borunun geri çekilmesi esnasında taşın sıkıştırılarak yerleştirilmesi,

elde edilmektedir.

     Taş kolon uygulaması deniz tabanında veya karada tipik olarak 60 cm ila 100 cm çaplara kadar uygulanabilmektedir.

Üstten Beslemeli Taş Kolon Yöntemi

     Üstten beslemeli taş kolon yönteminde 60 cm çapında burgu ile istenen derinliğe kadar kuyular açılır.

     Oluşan bu boşluğa zemin yüzeyinden uygun gradasyondaki taş beslenerek, kırıcıya bağlı tokmak ile zemin sıkıştırılır. Sıkıştırma esnasında kuyudaki taş yanal yönde çevresindeki zemini deplase ederek sıkıştırmasını sağlar ve bu şekilde sıkıştırılmış bir taş kolon elde edilir.

Tabandan Beslemeli Sistem

     Dry-bottom feed yönteminde vibratör istenen derinliğe kadar vibrasyon ve hava jeti yardımıyla indirilir.

     Taş kolonun teşkili için vibratör kenarında yeralan boru aracılığı ile uygun gradasyondaki kırma taş delgi tabanına yerleştirilir.

     Bu yöntemde taş kolon çapı çevresindeki zeminin mukavemetine bağlı olarak değişken olabilir. Vibratör vibrasyon uygulanarak yukarı yönde çekilirken vibratör yanındaki borudan taş beslenmeye devam edilir ve böylelikle yüzeye kadar taş kolon teşkil edilir.