Mini Kazık

Mini Kazık

Mini Kazık

Mini kazık zemin iyileştirmede kullanılan 30-45 cm çaplı kazık uygulama yöntemidir.. Mini kazık makineleri ebatlarının fore kazık ve jet grout sistemlerine göre küçük oluşu nedeniyle gerekliliğe göre tercih edilmektedir. Portatif kazık makineleri ile micro ve mini kazık uygulamaları bina içlerinde de yapılabilmektedir. Plansız ve çarpık kentleşme nedeniyle büyük kazık makinelerinin çalışma yapılan bölgeye ulaşması ve çalıştırılmasında zorluklarla karşılaşılması nedeniyle Mini Kazıklar 12-15 m. derinliğe kadar olan iksa uygulamalarında ankrajlı olarak ve temel altı zemin iyileştirme işlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Mini kazık uygulamalarında kazık makinesi ile delgi işleminin ardından hazırlanan demir donatısı kuyu içerisine indirilir ve kuyuya beton dökümü yapılarak mini kazık uygulaması tamamlanır. Yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu zeminlerde beton dökümü yapılamamaktadır (kazıklar boş çıkar). Bu tür sulu zeminlerde demir donatıya enjeksiyon hortumları bağlanır. Donatı indirildikten sonra kuyuya beton yerine mıcır dökülür. Daha sonra donatı ile berber kuyuya indirilen enjeksiyon hortumlarından aşağıdan yukarıya doğru çimento şerbeti basılarak mıcırların arasındaki suyun yukarı çıkması ve yerini çimento şerbetinin alması sağlanır.

Sert formasyonlarda delik dibi tabancaları, orta sert ve yumuşak formasyonlarda ise sürekli burgu yardımıyla delgi yapılır. Mini kazıkların betonlama işlemi, özellikle yeraltı suyunun etkili olduğu zeminlerde tamamlanan kuyuya temiz agreganın doldurulması ve çimento şerbetinin kuyu tabanından yukarı doğru basılması konusuna önem verilmesi esastır. Hafif yapıların temelleri altına taşıyıcı temel sistemi olarak mini kazıklar daha fazla tercih edilmektedir.