Jet Grouting

Jet Grouting

Jet Grouting

Jet Grout; kötü zeminlerde inşaat çalışmaları yapılacak ise basınçlı su ve hava ile zemin özelliklerinin iyileştirilmesidir. Uygulama yüksek basınçla su enjeksiyon edilmesi ile gerçekleşir. Sonda yüksek basınçla döndürülerek geri çekilir. Yapılacak yapının temel özelliklerine göre şaşırtmalı, atlamalı ya da bitişik nizam şeklinde, hesaplanan uzunluktaki beton kolonlar doldurulur. 

İlk olarak 1970’li yıllarda Japonya’da denenen Jet Grouting, 1986 yılında ise Haliç Kollettörleri Projesinde ilk olarak Türkiye’de kullanılmaya başlanmıştır.  

Bu proje kapsamında Ayvansaray tünel aynasının yapımında kullanılarak söz konusu zeminin iyileştirilmesinde uygulanmıştır. Jet Grout uygulamaları ise sırasıyla şu şekilde gerçekleşir:

1. Delme: Zeminin özellikleri incelenip bu zemin özelliğine göre rotary ve darbeli-rotary metodları uygulanır. Delme işlemi sırasında uç takımları olarak yumuşak zeminlerde kil bitleri, sert zeminlerde ise tricone bitler kullanılır. Delme borusu olarak kullanılan bit ise jet grout tijleri’dir. 

2. Enjeksiyon: Delme işleminden sonra istenilen derinliğe ulaşıldıktan sonra yüksek basınçlı grout uygulanmaya başlar. Belli başlı karışımları zemin ile buluşması sonucunda ince çimento perdeler elde edilir. Enjeksiyon işlemi sırasında sorun yaşanmaması için şunlara dikkat etmek gerekir: Debi miktarının azaltılması, enjeksiyon basıncının düşürülmesi, masif kil özellikli zeminlerde ön yıkamalı delme işlemi. Jet Grout işleminin yapılmasında kullanılması gereken bazı teknikler vardır. Bu teknikler sırasıyla şöyledir: 

1. JET 1; en basit uygulama yöntemidir. Tek çeperli boru ile delme ve enjeksiyon işlemi yapılır. Grout bu borudan 300-600 km/cm2 basınçla basılır. Bu teknikle oluşan kolonlar zemin özelliklerine göre değişkenlik gösterebilir. Killi zeminlerde 600-800 mm, kumlu çakıllı zeminlerde ise 1000 mm olarak belirtilmiştir.

2. JET 2; çift çeper kullanılır. Orta borudan grout, dış borudan ise basınçlı hava geçer. Jet 1’de yer alan kinetik enerji sürtünme kayıplarını kısmen azalttığı Jet 2’de kullanılan metod yüzde 60-80 daha büyüktür. 

3. JET 3; bu metotta içice 3 boru kullanılır. Ortadaki borudan 400-600 basınçlı su, ara borudan 8-12 basınçlı hava, en dış borudan ise 30-80 basınçlı grout basılır.