Püskürtme Beton

Püskürtme Beton

Püskürtme Beton

Püskürtme Beton su,agrega,çimento ve isteğe bağlı olarak katkı karışımından oluşan harcın basınçlı hava ile istenilen bir yüzeye püskürtülmesi olarak tanımlanabilir.Püskürtme beton;yöntemleri ve uygulamadaki farklarından dolayı geleneksel betondan ayrı olarak tanımlanmasına sebep olmuştur.

 

Püskürtme beton yüklenicinin mevcut ekipmanına göre kuru ya da yaş tip olabilir. Esas olarak karışım oranları geri dönüşü (rebound) en aza indirecek şekilde ayarlanmalıdır. Karışımda minimum 350kg/m³ çimento olması gerektiği bilinmektedir. Ayrıca çakıl çapının 16mm’ den büyük olmaması ve taş tozu karıştırılmasının faydalı netice verildiği deneyimle görülmüştür.

Kuru tip püskürtme beton çalışmasında, mikserle santralden alınan püskürtme beton karışımı, şantiyede püskürtme beton makinesi kullanılarak uygulanır. Mikserin oluklarından makinenin üst kısmındaki haznesine akan kuru karışım, haznenin üzerindeki elekten aşağıya akıtılır. Malzeme akarken üzerine, betonun yüzeye yapışmasını sağlayan “katkı” malzemesi karışımdaki çimento ağırlığının %2-4’ ü oranında katılır. Makinenin alt haznesine indirilen kuru karışım, püskürtme hortumu ucuna yakın altındaki nozzle aparatı yardımıyla yüzeye yapışacak kadar sulandırılarak kompresörden gelen basınçlı hava etkisi ile uygulama yüzeyine püskürtülür. Kuru karışımdaki su muhtevası ağırlıkça %4’ ü geçmemelidir.

Püskürtme beton uygulamasında, uygulayıcı kişi ile uygulama yüzeyi arasında an az 2 m. mesafe olması gerekmektedir. Uygulama 2 kademeli olarak yapılmaktadır. Uygulama yapılacak yüzey üzerindeki 1.sıra hasırın üzeri püskürtme betonla kaplandıktan sonra zemin çivisi uygulaması yapılır. Daha sonra 2.sıra hasır döşenip üzeri püskürtme betonla (zemin çivisi plakası kapanacak şekilde) kaplanır. İlk uygulama ile ikinci uygulama arasında bir gün beklenirse daha iyi sonuç alınır.

Kuru tipte yapılan püskürtme betonda kuru karışımda su muhtevasının ağılıkça %4’ü geçmemesi gerekmektedir. Kuru tip püskürtme beton için üretilmiş özel katkı maddeleri kullanılacaktır.

Çelik hasırlar projede gösterildiği şekilde ve birleşim yerlerinde en az iki göz bindirme yapılarak yerleştirildikten sonra shotcrete uygulamasına geçilir. Kaya yüzey üzerine önce su püskürtülerek nemlendirilecek ondan sonra püskürtme beton, nozzle yüzeye mümkün olduğunca dik tutularak tatbik edilecektir. Püskürtme hızı ve mesafesi malzemenin geri dönüşünü en aza indirecek şekilde ayarlanacaktır.

Püskürtme beton uygulaması tamamlanan yüzeyde projeye göre veya su boşalma olasılığı olan yerlere barbakan delikleri açılır.